Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 01-06-2021 NCSC-2021-0413  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-06-2021
high
high
NCSC-2021-0413 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:

 • Een Denial-of-Service te veroorzaken,
 • Beveiligingsmaatregelen te omzeilen,
 • Willekeurige code uit te voeren,
 • Verhoogde rechten te verkrijgen,
 • Zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens,
 • Zich voordoen als een andere gebruiker.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-31166 (CVSS 9.80) en CVE-2021-28476 (CVSS 9.90) zijn door Microsoft ingeschaald als "Critical".

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-31166 bevindt zich in de HTTP Protocol Stack. Een kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid misbruiken door speciaal geprepareerde pakketten naar de HTTP server te sturen om willekeurige code uit te voeren. Voor deze kwetsbaarheid is op 16-05-2021 Proof-of-Concept code verschenen. De Proof-of-Concept code toont aan dat het mogelijk is om een Denial-of-Service uit te voeren.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28476 bevindt zich in Hyper-V waarbij een Hyper-V VM de Hyper-V host-kernel kan forceren om een willekeurige, potentieel ongeldig adres uit te lezen. De inhoud van het adres zal de Hyper-V VM niet bereiken. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een Denial-of-Service van de Hyper-V host (bugcheck). Microsoft geeft aan dat het tevens mogelijk is om de beveiliging van de Hyper-V host te compromitteren door het uitlezen van het register van specifieke gekoppelde randapparaten.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact:

Jet Red and Access Connectivity:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-284558,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows RDP Client:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311867,40Toegang tot gevoelige gegevens

Windows SMB:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-312054,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Microsoft Bluetooth Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311827,10Voordoen als andere gebruiker

Windows Container Isolation FS Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311907,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Container Manager Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311657,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-311677,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-311687,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-311697,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-312087,80Verkrijgen van verhoogde rechten

HTTP.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311669,80Uitvoeren van willekeurige code

Role: Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-284769,90Uitvoeren van willekeurige code

Windows SSDP Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311937,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows IrDA:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311845,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Wireless Networking:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-245886,50Voordoen als andere gebruiker
CVE-2020-245876,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-261446,50Voordoen als andere gebruiker

Windows Projected File System FS Filter:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311915,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows OLE:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311947,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows WalletService:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311877,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Desktop Bridge:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311855,50Denial-of-Service

Windows CSC Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-284795,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311927,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-284657,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311707,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-311887,80Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-24587, CVE-2020-24588, CVE-2020-26144, CVE-2021-28455, CVE-2021-28465, CVE-2021-28476, CVE-2021-28479, CVE-2021-31165, CVE-2021-31166, CVE-2021-31167, CVE-2021-31168, CVE-2021-31169, CVE-2021-31170, CVE-2021-31182, CVE-2021-31184, CVE-2021-31185, CVE-2021-31186, CVE-2021-31187, CVE-2021-31188, CVE-2021-31190, CVE-2021-31191, CVE-2021-31192, CVE-2021-31193, CVE-2021-31194, CVE-2021-31205, CVE-2021-31208

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 01-06-2021 NCSC-2021-0413  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-06-2021
high
high
NCSC-2021-0413 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28476 is Proof-of-Conceptcode verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 17-05-2021 NCSC-2021-0413  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-05-2021
high
high
NCSC-2021-0413 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-31166 is Proof-of-Concept code verschenen. Hierdoor wordt de inschaling van dit beveiligingsadvies High/High.

  Versie 1.00 11-05-2021 NCSC-2021-0413  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-05-2021
medium
high
NCSC-2021-0413 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.