Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-06-2021 NCSC-2021-0491  
 
high
medium
Signed-PGP →  
10-06-2021
high
medium
NCSC-2021-0491 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met onderstaande kenmerken actief worden misbruikt:

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26414 bevindt zich in Microsoft Distributed Component Object Model (MS-DCOM). Deze kwetsbaarheid wordt gefaseerd verholpen. De beveiligingsupdates van deze maand bieden gebruikers de mogelijkheid om aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen. Microsoft adviseert om deze maatregelen op korte termijn te implementeren. Middels beveiligingsupdates van aankomende Patch Tuesdays zullen deze maatregelen door Microsoft geforceerd worden ingeschakeld.

Windows Kernel-Mode Drivers:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319527,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Drivers:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319697,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319517,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-319555,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Desktop:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319687,50Denial-of-Service

Windows Cryptographic Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-311995,20Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-312015,20Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Scripting Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319596,40Uitvoeren van willekeurige code

Windows HTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319716,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319737,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319778,60Denial-of-Service

Windows DCOM Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264144,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319747,50Denial-of-Service
CVE-2021-319757,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-319767,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Event Logging Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319725,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows MSHTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-337427,50Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319677,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319705,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16757,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319567,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows NTLM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319587,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-337398,40Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Filter Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319537,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319547,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Bind Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319605,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Kerberos:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-319629,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows NT
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1675, CVE-2021-26414, CVE-2021-31199, CVE-2021-31201, CVE-2021-31951, CVE-2021-31952, CVE-2021-31953, CVE-2021-31954, CVE-2021-31955, CVE-2021-31956, CVE-2021-31958, CVE-2021-31959, CVE-2021-31960, CVE-2021-31962, CVE-2021-31967, CVE-2021-31968, CVE-2021-31969, CVE-2021-31970, CVE-2021-31971, CVE-2021-31972, CVE-2021-31973, CVE-2021-31974, CVE-2021-31975, CVE-2021-31976, CVE-2021-31977, CVE-2021-33739, CVE-2021-33742

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

In deze advisory worden meerdere kwetsbaarheden beschreven. De inschaling kan per kwetsbaarheid anders zijn. De inschaling high/medium is tot stand gekomen op basis van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33742. Deze kwetsbaarheid wordt op beperkte schaal actief misbruikt.

medium
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-06-2021 NCSC-2021-0491  
 
high
medium
Signed-PGP →  
10-06-2021
high
medium
NCSC-2021-0491 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is proof-of-concept code beschikbaar gekomen voor CVE-2021-33739. Met het misbruiken van deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende verhoogde gebruikersrechten verkrijgen. De inschaling van deze advisory blijft H/M.

  Versie 1.00 08-06-2021 NCSC-2021-0491  
 
high
medium
Signed-PGP →  
08-06-2021
high
medium
NCSC-2021-0491 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.