Kwetsbaarheid aangetroffen in Microsoft Printer Spooler service

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-07-2021 NCSC-2021-0621  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0621 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een kwetsbaarheid aangetroffen in de Printer Spooler service. Een lokale kwaadwillende die de mogelijkheid heeft om onder gebruikersrechten code uit te voeren, kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder SYSTEM-rechten.

Het is vooralsnog onbekend in welke versies van Windows de kwetsbaarheid aanwezig is. Microsoft geeft aan hun beveiligingsadvies bij te werken naar mate hier meer over bekend wordt. Daarnaast laat Microsoft weten dat de kwetsbaarheid verschilt van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-1675 en CVE-2021-34527 waarvoor wij eerder beveiligingsadviezen hebben gepubliceerd (NCSC-2021-0491, NCSC-2021-0571).

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft nog geen updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Wel zijn mitigerende maatregelen gedeeld in de vorm van het uitschakelen van Printer Spooler service. Het gevolg van deze maatregel is dat gebruikers niet meer kunnen printen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-34481

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 16-07-2021 NCSC-2021-0621  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0621 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.