Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 03-08-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De onderzoekers van Qualys hebben deze kwetsbaarheid "Sequoia" genoemd.

Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheid een lokale denial-of-service veroorzaken of zij kunnen zich root-rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

Voor het onderzoeksverslag van Qualys, zie onderstaande pagina. Zij bieden hier ook enkele mitigerende maatregelen:\ [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
Fedora
OpenSUSE
Oracle Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

F5 BIG-IP
F5 BIG-IQ Centralized Management
Red Hat OpenShift

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

F5

F5 heeft aangegeven dat de kwetsbaarheid aanwezig is in de Linuxkernel zoals gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. Er zijn nog geen updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid wordt verholpen. Wel heeft F5 mitigerende maatregelen gedeeld. Voor meer informatie, zie [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.2 [Link]

15.3 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  1. [Link]
  1. [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 alsmede het OpenShift Container Platform. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat 7 [Link]

Red Hat 8 [Link]

OpenShift Container Platform [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 20.10 en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-33909

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 03-08-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft aangegeven dat de kwetsbaarheid aanwezig is in de Linuxkernel zoals gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. Er zijn nog geen updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid wordt verholpen. Wel heeft F5 mitigerende maatregelen gedeeld. Zie "Mogelijk oplossingen" voor meer informatie.

  Versie 1.04 30-07-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.03 27-07-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in het OpenShift Container Platform.

  Versie 1.02 23-07-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora en openSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 22-07-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheid te verhelpen. In deze updates zijn ook de eerder beschreven kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11668, CVE-2019-20934, CVE-2021-33034 en CVE-2021-33033 meegenomen.

  Versie 1.00 21-07-2021 NCSC-2021-0633  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0633 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.