Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-10-2021 NCSC-2021-0883  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0883 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Office producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40487 bevindt zich in Microsoft SharePoint Server en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren. Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid mogelijk uitgebuit gaat worden.

Rich Text Edit Control:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404545,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413448,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404825,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-404837,60Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-404847,60Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-404878,10Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office Word:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404867,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office Visio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404807,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404817,10Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office Excel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404717,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404725,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-404737,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404747,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404797,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404857,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Office
Microsoft Office 365
Microsoft Office Mac

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-40454, CVE-2021-40471, CVE-2021-40472, CVE-2021-40473, CVE-2021-40474, CVE-2021-40479, CVE-2021-40480, CVE-2021-40481, CVE-2021-40482, CVE-2021-40483, CVE-2021-40484, CVE-2021-40485, CVE-2021-40486, CVE-2021-40487, CVE-2021-41344

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 12-10-2021 NCSC-2021-0883  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0883 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.