Kwetsbaarheden aangetroffen in RPKI-validators

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-11-2021 NCSC-2021-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0987 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben kwetsbaarheden aangetroffen in diverse RPKI-validators. RPKI-validators worden gebruikt om te valideren dat een route die via BGP wordt verspreid afkomstig is van een AS dat geautoriseerd is om deze route te verspreiden.

De kwetsbaarheden maken het voor een ongeauthenticeerde kwaadwillende mogelijk om een Denial-of-Service (DoS) op de RPKI-validator te veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat routes niet meer door RPKI worden gevalideerd. Voor het valideren van BGP-routes wordt daardoor teruggevallen op andere (mogelijk onveiligere) validatietechnieken.

Voor de kwetsbaarheden zijn nog geen CVE-kenmerken beschikbaar gesteld. Niet elke RPKI-validator is voor elk van de door de onderzoeker gevonden kwetsbaarheden kwetsbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cloudflare OctoRPKI
FORT Validator
NLnet Labs Routinator
OpenBSD rpki-client
RIPE NCC RPKI Validator
RPSTIR2
rpki-prover

Oplossingen

Oplossingen

Cloudflare

Cloudflare heeft updates uitgebracht voor OctoRPKI om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

FORT

De ontwikkelaar van FORT Validator hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

NLnet Labs

NLnet Labs heeft updates uitgebracht voor Routinator om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenBSD

De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in rpki-client 7.5. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

RIPE NCC

RIPE NCC heeft aangegeven dat RPKI Validator 3 sinds 1 juli 2021 niet meer wordt ondersteund en geen (beveiliging)updates meer ontvangt. Voor meer informatie over RPKI Validator 3, zie [Link]

rpki-prover

De ontwikkelaars van rpki-prover hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-3910, CVE-2021-3911, CVE-2021-43172, CVE-2021-43173, CVE-2021-43174

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Succesvol misbruik van de kwetsbaarheden heeft een Denial-of-Service van de RPKI-validator tot gevolg. Het routeren van netwerkverkeer via BGP blijft echter functioneren. Omdat de impact beperkt is, is de inschaling handmatig naar medium afgeschaald.

medium
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 10-11-2021 NCSC-2021-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0987 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Cloudflare en NLnet Labs hebben updates voor OctoRPKI en Routinator beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Ook door de ontwikkelaars van rpki-prover zijn updates beschikbaar gesteld.

  Versie 1.00 09-11-2021 NCSC-2021-0987  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0987 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.