Kwetsbaarheden verholpen in Google Android

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-12-2021 NCSC-2021-1034  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1034 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Android. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-0956, CVE-2021-0967 en CVE-2021-0968 worden door Google aangemerkt als 'Critical' en kunnen leiden tot verhoogde rechten, toegang tot gevoelige gegevens en uitvoer van code.

In deze update zijn ook kwetsbaarheden verholpen in closed-source third-party produkten. Van deze updates is geen inhoudelijke informatie bekend. Qualcom schaalt de belangrijkste kwetsbaarheden in als 'Critical'.

Security onderzoekers van IBM X-Force melden een kwetsbaarheid (kenmerk: CVE-2021-20002) welke wel aanwezig is in de huidige versie van Android, maar niet verholpen is. Deze kwetsbaarheid kan alleen lokaal misbruikt worden door het installeren van een malafide applicatie, waarin directories gemount worden die niet onder controle van het systeem staan, zoals externe gegevensdragers, waarmee mogelijk de gebruiker code kan uitvoeren onder rechten van het systeem. Van deze kwetsbaarheid is geen PoC beschikbaar en ook zijn er geen meldingen van actief misbruik.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android 9, 10, 11 en 12. Voor meer informatie, zie [Link]

Om de niet gepatchte kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-20002 te mitigeren is het zaak om te waarborgen dat uitsluitend applicaties kunnen worden geïnstalleerd uit betrouwbare bron.

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11263, CVE-2021-0675, CVE-2021-0704, CVE-2021-0904, CVE-2021-0952, CVE-2021-0953, CVE-2021-0954, CVE-2021-0955, CVE-2021-0956, CVE-2021-0958, CVE-2021-0961, CVE-2021-0963, CVE-2021-0964, CVE-2021-0965, CVE-2021-0966, CVE-2021-0967, CVE-2021-0968, CVE-2021-0969, CVE-2021-0970, CVE-2021-0971, CVE-2021-1894, CVE-2021-1918, CVE-2021-30262, CVE-2021-30267, CVE-2021-30268, CVE-2021-30269, CVE-2021-30270, CVE-2021-30271, CVE-2021-30272, CVE-2021-30273, CVE-2021-30274, CVE-2021-30275, CVE-2021-30276, CVE-2021-30278, CVE-2021-30279, CVE-2021-30282, CVE-2021-30283, CVE-2021-30289, CVE-2021-30293, CVE-2021-30303, CVE-2021-30335, CVE-2021-30336, CVE-2021-30337, CVE-2021-30351, CVE-2021-33909, CVE-2021-38204

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 07-12-2021 NCSC-2021-1034  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1034 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.