Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 17-01-2022 NCSC-2022-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0018 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2022-21837 beschrijft een kwetsbaarheid in Microsoft SharePoint Server waarbij een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand verhoogde rechten kan verkrijgen. Sharepoint is een informatieplatform, het is daarom aannemelijk dat deze verhoogde rechten worden gebruikt om toegang te krijgen tot (gevoelige) data.

De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2022-21840 stelt een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie. Hiervoor moet een slachtoffer worden verleid tot het openen van een malafide bestand of link.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

Microsoft Office Word:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-218427,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-218378,30Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-218408,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Office Excel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-218417,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Excel
Microsoft Office
Microsoft SharePoint
Microsoft Word

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-21837, CVE-2022-21840, CVE-2022-21841, CVE-2022-21842

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 17-01-2022 NCSC-2022-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0018 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Microsoft Office for Mac. Bij de initiele publicatie liet Microsoft weten dat deze later zouden volgen. De regel over het ontbreken van de updates van Office for Mac is met deze update verwijderd.

  Versie 1.00 11-01-2022 NCSC-2022-0018  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0018 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.