Kwetsbaarheden verholpen Juniper Junos OS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-01-2022 NCSC-2022-0023  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0023 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • Spoofing
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Juniper heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Junos OS. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • Spoofing
 • Verhoogde gebruikersrechten

Omdat het verschillende kwetsbaarheden betreffen die in Junos OS zijn verholpen waarbij niet alle apparaten kwetsbaar zijn, volgt hier een overzicht van de kwetsbaarheden en de getroffen apparaten.

 • CVE-2022-22153: [SRX Series en MX Series met SPC3] deze kwetsbaarheid kan een Denial-of-Service veroorzaken in afhandelen verkeer wanneer het getroffen apparaat een hoge mate van gefragmenteerd verkeer verwerkt;
 • CVE-2022-22155: [ACX5448-apparaten] bij overmatige "IPv6 neighbor state" veranderingen bestaat de mogelijkheid dat er een Denial-of-Service situatie kan optreden in de Flexible PIC Concentrator (FPC) met als gevolg dat het getroffen apparaat stopt met verkeer door te sturen;
 • CVE-2022-22156: wanneer via de CLI bestanden via HTTPS werden opgevraagd werd de authenticiteit van SSL-certificaten niet gevalideerd;
 • CVE-2022-22157, CVE-2022-22167: [enkel SRX Series] wanneer de 'no-sync-check' optie is ingeschakeld (dit is niet de default) is het mogelijk om Juniper Deep Packet Inspection (JDPI) te omzeilen of om verkeer naar een niet-bevoegd netwerksegment te laten doorsturen;
 • CVE-2022-22159: middels speciaal geprepareerd netwerkverkeer kan een kwaadwillende de routing protocol daemon (rpd) overbelasten waardoor er geen verkeer meer gerouteerd kan worden. Verkeer dat langs de Flexible PIC Concentrators (FPCs) CPUs loopt zal geen hinder ondervinden;
 • CVE-2022-22161: [MX104-apparaten] dit betreft een Denial-of-Service kwetsbaarheid die uitsluitend te misbruiken is via out-of-band management interface, maar raakt de beschikbaarheid van alle aangesloten netwerken;
 • CVE-2022-22162: enkel wanneer J-Web is ingeschakeld en een beheerder is ingelogd, kan een lokale geauthenticeerde kwaadwillende kan zich verhoogde gebruikersrechten verschaffen.

Het NCSC schaalt CVE-2022-22159 in als de meest ernstige kwetsbaarheid, omdat deze mogelijk te misbruiken is via de interfaces die verbonden zijn met publieke en mogelijk niet-vertrouwde netwerken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Juniper Junos OS

Juniper ACX Series
Juniper MX Series
Juniper SRX Series

Oplossingen

Oplossingen

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

CVE-2022-22153 [Link]

CVE-2022-22155 [Link]

CVE-2022-22156 [Link]

CVE-2022-22157, CVE-2022-22167 [Link]

CVE-2022-22159 [Link]

CVE-2022-22160 [Link]

CVE-2022-22161 [Link]

CVE-2022-22162 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-22153, CVE-2022-22154, CVE-2022-22155, CVE-2022-22156, CVE-2022-22157, CVE-2022-22159, CVE-2022-22160, CVE-2022-22161, CVE-2022-22162, CVE-2022-22167

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 13-01-2022 NCSC-2022-0023  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0023 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.