Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.17 13-06-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.17] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om een denial-of-service te veroorzaken. Hiertoe dient de kwaadwillende een speciaal vervaardigd certificaat aan het systeem aan te bieden dat van OpenSSL gebruik maakt.

De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door de functie "BN_mod_sqrt()". Deze functie speelt een rol bij het parsen van certificaten. De functie kan in een infinite loop terecht komen wanneer een certificaat ongeldige, speciaal vervaardigde publieke sleutels bevat op basis van elliptic curve cryptografie. De ontwikkelaars van OpenSSL geven aan dat de denial-of-service die hieruit ontstaat is gericht op het proces dat het malafide certificaat parset. Op dit moment lijkt de impact van misbruik daardoor beperkt.

Over het algemeen zullen systemen, zoals web- en mailservers, gebruikers niet de mogelijkheid geven om zelf malafide certificaten aan te bieden. Alhoewel voldoende technische informatie beschikbaar is om malafide certificaten te genereren achten we de kans op grootschalig misbruik daarom klein. Systemen die certificaten uit onvertrouwde bron verwerken lopen echter wel risico. Houdt er rekening mee dat voor succesvol misbruik het malafide certificaat zelf niet hoeft te worden vertrouwd; ook onvertrouwde (self-signed) certificaten kunnen worden gebruikt om de kwetsbaarheid te misbruiken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
Fortinet FortiOS
FreeBSD
IBM AIX
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Palo Alto Networks PAN-OS
Red Hat
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu
VyOS

Arista 7000 Famlily
Arista EOS
Aruba Networks Airwave
Dell Wyse Management Suite
EMC PowerPath
F5 BIG-IP (BigIP)
F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM)
F5 BIG-IP Component Installer
F5 BIG-IP Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP)
F5 Big-IP Access Policy Manager (APM)
F5 Big-IP Access Policy Manager (APM) Standalone Appliance Fortinet FortiAnalyzer Fortinet FortiSwitch 124FF Fortinet Fortimail Fortinet Fortimanager Fortinet Fortiweb IBM Integration Bus Netapp ONTAP OpenSSL Palo Alto Networks GlobalProtect Pulse Secure Pulse Connect Secure RedHat JBoss Enterprise Web Platform RedHat JBoss Enterprise Web Server RedHat Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform Redhat Red Hat JBoss Community Application Server Sophos Astaro Security Gateway Sophos Sophos UTM Network Appliance Sophos Unified Threat Management (UTM) Sophos Unified Threat Management (UTM) software Sophos XG Firewall Tenable Nessus

Oplossingen

Oplossingen

Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSSL 1.0.2zd, 1.1.1n en 3.0.2. Versie 1.0.2zd is alleen beschikbaar voor klanten die premium support afnemen. Voor meer informatie, zie [Link]

Arista

Arista heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Aruba Networks

Aruba Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Dell

Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Wyse ThinOS [Link]

PowerPath [Link]

F5

F5 heeft handelingsperspectief gedeeld voor BIG-IP. Voor meer informatie, zie [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34 en 35. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 34 [Link]

Fedora 35 [Link]

Fortinet

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in diverse producten. Voor meer informatie, zie [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in openssl. Meer informatie over deze updates [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in AIX' openssl.base en IBM Integration Bus. Voor meer informatie, zie:

IBM AIX [Link]

IBM Integration Bus [Link]

Ivanti

Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Pulse Secure producten. Voor meer informatie, zie [Link]

NetApp

NetApp heeft aangegeven dat onder andere ONTAP-producten kwetsbaar zijn. Er zijn nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3 en Leap 15.4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 8 [Link]

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in PAN-OS. Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat JBoss Web Server 5.6.2 [Link] [Link]

Sophos

Sophos heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

Tenable

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Nessus en Nessus Agent. Voor meer informatie, zie:

Nessus [Link]

Nessus Agent [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

VyOS

VyOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-0778

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De kansinschaling is handmatig bijgesteld van HIGH naar MEDIUM. De reden hiervoor is dat enkel applicaties die certificaten uit onvertrouwde bron parsen kwetsbaar zijn. Het NCSC acht het waarschijnlijk dat dit voor veel applicaties niet het geval is. We achten de kans op misbruik daarom MEDIUM. Systemen die certificaten uit onvertrouwde bron verwerken lopen desalniettemin risico.

medium
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.17 13-06-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-06-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.17] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Integration Bus.

  Versie 1.16 16-05-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.16] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpen voor AIX. Zie de paragraaf 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

  Versie 1.15 13-05-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.15] Signed-PGP →
Update

Update

Arista heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.14 06-05-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.14] Signed-PGP →
Update

Update

Aruba Networks heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.13 03-05-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.13] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor JBoss Web Server om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.12 26-04-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-04-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.12] Signed-PGP →
Update

Update

Dell heeft updates beschikbaar gesteld voor PowerPath.

  Versie 1.11 25-04-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-04-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

Dell heeft updates beschikbaar gesteld voor Dell Wyse Management Suite.

  Versie 1.10 08-04-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-04-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Palo Alto Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.09 04-04-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-04-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora en Fortinet hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.08 01-04-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-04-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Tenable en Ivanti hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Nessus Agent en Pulse Connect Secure.

  Versie 1.07 31-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Tenable heeft updates uitgebracht voor Nessus om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.06 30-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.05 29-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.04 24-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in Oraclwe Linux 8.

  Versie 1.03 23-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft handelingsperspectief gedeeld voor BIG-IP.

  Versie 1.02 22-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora, Sophos en VyOS hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Daarnaast heeft NetApp aangegeven dat meerdere producten uit hun assortiment kwetsbaar zijn.

  Versie 1.01 17-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates uitgebracht voor VyOS om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 16-03-2022 NCSC-2022-0189  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0189 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.