Kwetsbaarheden verholpen in GitLab

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 01-04-2022 NCSC-2022-0227  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-04-2022
high
high
NCSC-2022-0227 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab Community Edition (CE) and Enterprise Edition (EE). De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-1162 stelt dat accounts die zijn opgezet via OmniAuth, een statisch wachtwoord hebben meegekregen. GitLab geeft aan vooralsnog geen misbruik te hebben gezien maar heeft uit voorzorg een select aantal wachtwoorden gereset voor GitLab.com. GitLab schaalt deze kwetsbaarheid zelf in als 'kritiek' en adviseert gebruikers de updates zo snel mogelijk te installeren.

Het wordt aangeraden om multifactor-authenticatie (MFA) te activeren op GitLab omgevingen. Deze maatregel biedt aanvullende bescherming bij zwakke of kwetsbare wachtwoorden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

GitLab Community Edition
GitLab Enterprise Edition

< 14.7.7 < 14.8.5 < 14.9.2

Oplossingen

Oplossingen

GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in 14.9.2, 14.8.5, and 14.7.7. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-0740, CVE-2022-1099, CVE-2022-1100, CVE-2022-1105, CVE-2022-1111, CVE-2022-1120, CVE-2022-1121, CVE-2022-1148, CVE-2022-1157, CVE-2022-1162, CVE-2022-1174, CVE-2022-1185, CVE-2022-1188, CVE-2022-1189, CVE-2022-1190, CVE-2022-1193

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 01-04-2022 NCSC-2022-0227  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-04-2022
high
high
NCSC-2022-0227 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.