Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.08 14-06-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-06-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.08] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Java SE JDK/JRE en GraalVM Enterprise Edition. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21449 bevindt zich in functionaliteit voor het valideren van ECDSA-signatures. De onvolkomenheid zorgt ervoor dat een applicatie speciaal vervaardigde signatures als valide beschouwt, terwijl deze dat niet zijn. De impact van de kwetsbaarheid is afhankelijk van het doel waarvoor een applicatie ECDSA gebruikt. Wanneer ECDSA wordt gebruikt voor authenticatiedoeleinden, zou de kwetsbaarheid bijvoorbeeld kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van authenticatie of het ongeautoriseerd uitvoeren van acties binnen de applicatie. De generieke inschaling voor deze kwetsbaarheid is HIGH/MEDIUM. Java-applicaties die geen gebruikmaken van ECDSA zijn niet kwetsbaar. Organisaties wordt geadviseerd om een eigen risico-inschatting te maken en afhankelijk daarvan op korte termijn de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.

Overzicht van de verholpen kwetsbaarheden: ------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2022-07787.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-214265.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2022-214345.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
CVE-2022-214433.7AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2022-214497.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2022-214767.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-214965.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
Oracle Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

IBM WebSphere Application Server
Oracle Java
Oracle Java Virtual Machine
Oracle OpenJDK

< 7u331, 8u321, 11.0.14, 17.0.2, 18 < 20.3.5, 21.3.1, 22.0.0.2

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Meer achtergrondinformatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21449 is te vinden op onderstaande pagina. [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

java-1.8.0-openjdk [Link] java-11-openjdk [Link]

Debian

Debian heeft updates van openjdk-17 beschikbaar gesteld voor Debian 10 (Buster) & 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link] [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Enterprise Linux 7 [Link]

Oracle Enterprise Linux 7 (OpenJDK) [Link]

Oracle Enterprise Linux 8 (OpenJDK) [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link] [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 (OpenJDK) [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 (OpenJDK) [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in java-11-openjdk voor SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE Linux Enterprise Server 12 [Link]

SUSE Linux Enterprise Server 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 21.04 en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-0778, CVE-2022-21426, CVE-2022-21434, CVE-2022-21443, CVE-2022-21449, CVE-2022-21476, CVE-2022-21496

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De inschaling van de impact van misbruik verschilt per kwetsbaarheid die in dit beveiligingsadvies wordt beschreven. De inschaling van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21449 is HIGH/MEDIUM. De inschaling voor de overige kwetsbaarheden is MEDIUM/HIGH.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.08 14-06-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-06-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie

  Versie 1.07 16-05-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.06 06-05-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
06-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenJDK.

  Versie 1.05 04-05-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
04-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in java-11-openjdk voor SUSE 15.

  Versie 1.04 02-05-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
02-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in java-11-openjdk voor SUSE 12.

  Versie 1.03 28-04-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
28-04-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenJDK.

  Versie 1.02 26-04-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
26-04-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld voor OpenJDK.

  Versie 1.01 22-04-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
22-04-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle Linux hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenJDK.

  Versie 1.00 20-04-2022 NCSC-2022-0280  
 
high
medium
Signed-PGP →  
20-04-2022
high
medium
NCSC-2022-0280 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.