Kwetsbaarheid verholpen in ecdsautils

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 16-05-2022 NCSC-2022-0339  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0339 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Debian heeft een kwetsbaarheid verholpen in ecdsautils. Dit is een library die wordt gebruikt voor cryptografische toepassingen op basis van ECDSA.

De kwetsbaarheid bevindt zich in functionaliteit voor het valideren van ECDSA-signatures. De onvolkomenheid zorgt ervoor dat een applicatie speciaal vervaardigde signatures als valide beschouwt terwijl deze dat niet zijn. De impact van de kwetsbaarheid is afhankelijk van het doel waarvoor een applicatie ECDSA gebruikt. Wanneer ECDSA wordt gebruikt voor authenticatiedoeleinden, zou de kwetsbaarheid bijvoorbeeld kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van authenticatie of het ongeautoriseerd uitvoeren van acties binnen de applicatie.

De kwetsbaarheid heeft dezelfde oorzaak als de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21449. CVE-2022-21449 bevindt zich in de Java Runtime Environment en is beschreven in NCSC-beveiligingsadvies NCSC-2022-0280.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora

ecdsautils

< 0.4.1

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in ecdsautils 0.4.1. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van ecdsautils beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34, 35 en 36. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 34 [Link]

Fedora 35 [Link]

Fedora 36 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-24884

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De directe impact van misbruik van de kwetsbaarheid past niet binnen het NCSC-inschalingsmodel. De generieke impact wordt op MEDIUM ingeschaald. De daadwerkelijke impact hangt echter af van het doel waarvoor ECDSA wordt gebruikt.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 16-05-2022 NCSC-2022-0339  
 
high
medium
Signed-PGP →  
16-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0339 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 10-05-2022 NCSC-2022-0339  
 
high
medium
Signed-PGP →  
10-05-2022
high
medium
NCSC-2022-0339 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.