Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 03-06-2022 NCSC-2022-0358  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
03-06-2022
medium
medium
NCSC-2022-0358 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben een kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL. Gebleken is dat bepaalde commando's zoals Autovacuum, REINDEX, CREATE INDEX, REFRESH MATERIALIZED VIEW, CLUSTER en pg_amcheck niet correct omgaan met rechten, waardoor een gebruiker deze commando's kan uitvoeren buiten de scope die is toegewezen aan het account. Hierdoor kan een kwaadwillende deze commando's misbruiken om databases te manipuleren waartoe hij niet geautoriseerd is. De kwaadwillende dient hiervoor wel voorafgaande toegang tot het systeem te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise

PostgreSQL Database

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in PostgreSQL 10 t/m 14. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van postgresql-11 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-1552

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 03-06-2022 NCSC-2022-0358  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
03-06-2022
medium
medium
NCSC-2022-0358 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8.

  Versie 1.02 31-05-2022 NCSC-2022-0358  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
31-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0358 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 24-05-2022 NCSC-2022-0358  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0358 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om een kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 13-05-2022 NCSC-2022-0358  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-05-2022
medium
medium
NCSC-2022-0358 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.