Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-06-2022 NCSC-2022-0410  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-06-2022
medium
medium
NCSC-2022-0410 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure componenten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten, of om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer. Microsoft geeft voor diverse van onderstaande kwetsbaarheden aan in het bezit te zijn van proof-of-concept-code. Voor zover bekend is deze code (nog) niet publiek beschikbaar.

Voor het misbruiken van de kwetsbaarheden in RTOS heeft de kwaadwillende geen voorafgaande authenticatie nodig, maar dient hij het slachtoffer te verleiden een malafide bestand te openen. Voor het misbruiken van de kwetsbaarheden in SFC en OMI heeft de kwaadwillende wel voorafgaande authenticatie nodig.

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen met de bijbehorende CVSSv3-scores.

Azure Service Fabric Container:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301376,70Verkrijgen van verhoogde rechten

Azure OMI:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-291497,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Azure Real Time Operating System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2022-301777,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301787,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301797,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2022-301807,80Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Azure

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-29149, CVE-2022-30137, CVE-2022-30177, CVE-2022-30178, CVE-2022-30179, CVE-2022-30180

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 14-06-2022 NCSC-2022-0410  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-06-2022
medium
medium
NCSC-2022-0410 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.