Kwetsbaarheden verholpen in Veritas NetBackup Primary en Media Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 28-07-2022 NCSC-2022-0498  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0498 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Veritas heeft kwetsbaarheden verholpen in NetBackup Primary en Media Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-36992 en een CVSS score van 9.9 vereist dat een kwaadwillende geauthenticeerde toegang heeft tot NetBackup Client voordat er willekeurige code uitgevoerd kan worden op de NetBackup Primary server.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-36990 en een CVSS score van 9.6 vereist dat een kwaadwillende geauthenticeerde toegang heeft tot NetBackup Client. De kwaadwillende kan via Primary servers op andere NetBackup Client locaties willekeurige code uitvoeren. Daarnaast moeten de kwetsbare NetBackup Primary en NetBackup Client gebruik maken van Veritas Security Services (VxSS).

Het is goed gebruik dergelijke appliances niet via het publieke internet te ontsluiten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

NetBackup Media Server
NetBackup Primary

< 8.1.2 < 8.2 < 8.3.0.1 < 8.3.0.2 < 9.0.0.1 < 9.1.0.1

Oplossingen

Oplossingen

Veritas heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-36948, CVE-2022-36949, CVE-2022-36950, CVE-2022-36951, CVE-2022-36952, CVE-2022-36953, CVE-2022-36954, CVE-2022-36955, CVE-2022-36956, CVE-2022-36984, CVE-2022-36985, CVE-2022-36986, CVE-2022-36987, CVE-2022-36988, CVE-2022-36989, CVE-2022-36990, CVE-2022-36991, CVE-2022-36992, CVE-2022-36993, CVE-2022-36994, CVE-2022-36995, CVE-2022-36996, CVE-2022-36997, CVE-2022-36998, CVE-2022-36999, CVE-2022-37000

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 28-07-2022 NCSC-2022-0498  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-07-2022
medium
high
NCSC-2022-0498 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.