Kwetsbaarheid verholpen in Sophos Firewall

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 26-09-2022 NCSC-2022-0595  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-09-2022
medium
medium
NCSC-2022-0595 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Sophos Firewall.De kwetsbaarheid bevindt zich in de User Portal en Webadmin van de Sophos Firewall. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige code uit te voeren.

Sophos heeft aangegeven dat deze kwetsbaarheid op beperkte schaal wordt misbruikt, voornamelijk in delen van Zuid-Oost Azië. Op het moment van schrijven zijn er niet veel details beschikbaar over de kwetsbaarheid. Maar gezien het beperkte misbruik zal meer informatie relatief snel volgen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Sophos Firewall

<= v19.0 MR1

Oplossingen

Oplossingen

Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Organisaties die de "Allow automatic installation of hotfixes" functionaliteit aan hebben staan zijn beschermd tegen deze kwetsbaarheid. Mocht u deze optie niet aan hebben staan dient u de updates zelf uit te rollen.

Verder raadt Sophos aan de User Portal en de Webadmin niet toegankelijk te maken vanaf het WAN. Zie voor meer informatie het beveiligingsadvies van Sophos [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-3236

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 26-09-2022 NCSC-2022-0595  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-09-2022
medium
medium
NCSC-2022-0595 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.