Onderzoeker heeft kwetsbaarheden ontdekt in Layer-2 managed switches

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 10-10-2022 NCSC-2022-0603  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0603 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Een onderzoeker heeft kwetsbaarheden gevonden in netwerkbeveiligingstechnieken op Layer-2 niveau. De kwetsbaarheden bevinden zich in het feit dat de QinQ functionaliteit (IEEE-strandaard 802.1ad) het onterecht toestaat dat VLAN 0 (priority tag) en 802.2 LLC/SNAP headers meervoudig gestapeld kunnen worden (VLANs in VLANs definieren). Een kwaadwillende kan door het uitbuiten van deze kwetsbaarheden mogelijk filter en of inspectie mogelijkheden omzeilen en daarmee een Denial-of-Service veroorzaken en/of gevoelige netwerkinformatie verkrijgen.

Zie voor meer informatie over de kwetsbaarheden de blogpost van de onderzoeker [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco IOS XE

Arista 7000 series
Cisco Catalyst
Cisco Nexus

Oplossingen

Oplossingen

CERT CC heeft het coordinated vulnerability disclosure traject van deze kwetsbaarheden begeleid. Meer informatie over de kwetsbaarheden en een overzicht van leveranciers met mogelijk kwetsbare software is te vinden op onderstaande link [Link]

Arista

Arista heeft aangegeven dat de 7000 series switches kwetsbaar zijn voor deze aanvallen. In het beveiligingsadvies van Cisco wordt meer informatie gegeven over het tegengaan van deze kwetsbaarheden, zie voor meer informatie [Link]

Cisco

Cisco heeft aangegeven dat een aantal producten kwetsbaar zijn voor deze aanvallen. In het beveiligingsadvies van Cisco wordt meer informatie gegeven over het tegengaan van deze kwetsbaarheden, zie voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-27853, CVE-2021-27854, CVE-2021-27861, CVE-2021-27862

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 10-10-2022 NCSC-2022-0603  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-10-2022
medium
high
NCSC-2022-0603 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Arista heeft het beveiligingsadvies aangepast en de configuratie verbetert die als mitigatie is voorgesteld.

  Versie 1.01 30-09-2022 NCSC-2022-0603  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0603 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Arista heeft een advisory uitgebracht om de kwetsbaarheden te mitigeren in de 7000 series switches.

  Versie 1.00 28-09-2022 NCSC-2022-0603  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-09-2022
medium
high
NCSC-2022-0603 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.