Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-10-2022 NCSC-2022-0604  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-10-2022
medium
medium
NCSC-2022-0604 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
Omschrijving

Omschrijving

Google kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Zoals gebruikelijk heeft Google weinig details over de kwetsbaarheden gepubliceerd.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41035 bevindt zich alleen in Microsoft Edge en niet in Google Chrome. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat zich voor te doen als een andere gebruiker. Microsoft geeft aan dat voor deze kwetsbaarheid Proof-of-Concept code bekend is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS
Linux
Microsoft Windows

Google Chrome
Microsoft Edge

< 106.0.5249.62

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 106.0.5249.61 (Linux en macOS) en 106.0.5249.61/62 (Windows). Zie onderstaande link voor meer informatie [Link]

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-3201, CVE-2022-3304, CVE-2022-3305, CVE-2022-3306, CVE-2022-3307, CVE-2022-3308, CVE-2022-3309, CVE-2022-3310, CVE-2022-3311, CVE-2022-3312, CVE-2022-3313, CVE-2022-3314, CVE-2022-3315, CVE-2022-3316, CVE-2022-3317, CVE-2022-3318, CVE-2022-3443, CVE-2022-3444, CVE-2022-41035

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 11-10-2022 NCSC-2022-0604  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-10-2022
medium
medium
NCSC-2022-0604 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Google heeft twee kwetsbaarheden met de kenmwerken CVE-2022-3443 en CVE-2022-3444 toegevoegd. Microsoft heeft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41035 en updates voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-3307, CVE-2022-3308, CVE-2022-3310, CVE-2022-3311, CVE-2022-3313, CVE-2022-3315, CVE-2022-3316, CVE-2022-3317 toegevoegd. De inschaling blijft verder ongewijzigd.

  Versie 1.00 28-09-2022 NCSC-2022-0604  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-09-2022
medium
medium
NCSC-2022-0604 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.