Kwetsbaarheden verholpen in Lexmark Printers en Multifunctionals

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 24-01-2023 NCSC-2023-0039  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0039 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Lexmark heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de firmware van diverse printer- en multifunctionallijnen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen op het kwetsbare device, of om willekeurige code uit te voeren.

De beperking tegen brute-force inlogpogingen voor lokale accounts blijkt niet adequaat te functioneren, waardoor een kwaadwillende ongelimiteerde inlogpogingen kan doen, om zo eventueel de rechten van de beheerder te verkrijgen.

Door een ServerSide Request Forgery (SSRF) kan een kwaadwillende met toegang tot de web-interface van het kwetsbare systeem, mogelijk willekeurige code uitvoeren onder systeemrechten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Lexmark Printers & Multifunctionals

Oplossingen

Oplossingen

Lexmark heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Printers & Multifunctionals. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-22960, CVE-2023-23560

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 24-01-2023 NCSC-2023-0039  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0039 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.