Kwetsbaarheid aangetroffen in KeePass

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-02-2023 NCSC-2023-0044  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-02-2023
medium
high
NCSC-2023-0044 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in KeePass. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot gegevens die in een KeePass-database zijn opgeslagen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadressen. Succesvol misbruik vereist dat de kwaadwillende toegang heeft tot het systeem waarop KeePass is geïnstalleerd.

De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt doordat de configuratie van KeePass onversleuteld wordt opgeslagen. Een lokale kwaadwillende kan deze configuratie aanpassen en een malafide exportregel toevoegen. Wanneer een gebruiker een KeePass-database opent, zorgt de exportregel ervoor dat opgeslagen gegevens naar de kwaadwillende worden geëxporteerd.

Voor de kwetsbaarheid is een proof-of-concept publiek beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

KeePass

< 2.53

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaar van KeePass heeft Keepass 2.53.1 uitgebracht, waarin de kwetsbaarheid wordt verholpen door het verwijderen van de gewraakte policy. Bij exporteren van opgeslagen gegevens wordt altijd om een Master Password gevraagd. Het NCSC adviseert om te upgraden naar de laatste versie. Indien upgraden (nog) niet mogelijk is, blijft onderstaande workaround beschikbaar.

Voor meer informatie zie [Link]

KeePass biedt systeembeheerders de workaround voor oudere versies om misbruik te voorkomen door bepaalde configuraties af te dwingen. Het afdwingen van een configuratie vindt plaats via een zogenaamd Enforced Configuration File. Door de parameter "ExportNoKey" op "false" te zetten wordt ervoor gezorgd dat een masterwachtwoord is vereist voor het exporteren van opgeslagen gegevens. Op die manier wordt voorkomen dat een kwaadwillende heimelijk gevoelige gegevens exporteert. Zie de volgende pagina's voor meer informatie [Link] [Link]

Het NCSC adviseert organisaties om te upgraden naar de nieuwste versie. En indien dit (nog) niet mogelijk is om van een Enforced Configuration gebruik te maken en ten minste bovenstaande configuratie te implementeren. Daarnaast wordt organisaties geadviseerd om een risico-afweging te maken voor het gebruik van KeeePass. Houdt daarbij oog voor andere beveiligingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd, zoals full-disk encryption, multi-factor authenticatie, antivirusmaatregelen en spamfilters.

Meer achtergrondinformatie over de beveiligingsfunctionaliteiten van KeePass en een toelichting van de ontwikkelaar zijn te vinden op de volgende pagina's [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-24055

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-02-2023 NCSC-2023-0044  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-02-2023
medium
high
NCSC-2023-0044 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van Keepass hebben een nieuwe versie gepubliceerd.

De door de ontwikkelaar geadviseerde instelling om altijd om het Master Password te vragen bij een export is de standaardinstelling geworden.

  Versie 1.00 26-01-2023 NCSC-2023-0044  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-01-2023
medium
high
NCSC-2023-0044 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.