Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-03-2023 NCSC-2023-0123  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0123 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • SQL Injection
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in onder andere SCALANCE, RuggedCom, SIMATIC, SIPROTEC en Mendix. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • Omzeilen van authenticatie
 • Verhoogde gebruikersrechten
 • SQL Injection
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Cross-Site Scripting (XSS)
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens Mendix
Siemens RuggedCom
Siemens SIMATIC
Siemens SIPROTEC
Siemens SCALANCE

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor zijn, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de risico's zoveel als mogelijk te beperken. Hieronder staat per primaire productgroep een overzicht van de door Siemens gepubliceerde advisories. Houd er rekening mee dat in elke advisory tevens producten uit andere productgroepen kunnen staan.

Siemens SCALANCE [Link] [Link] [Link]

Siemens RuggedCom [Link] [Link] [Link]

Siemens SIMATIC [Link]

Siemens SIPROTEC [Link]

Siemens Mendix [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-12886, CVE-2018-25032, CVE-2019-1125, CVE-2021-26401, CVE-2021-40142, CVE-2021-4034, CVE-2021-4149, CVE-2021-42373, CVE-2021-42374, CVE-2021-42375, CVE-2021-42376, CVE-2021-42377, CVE-2021-42378, CVE-2021-42379, CVE-2021-42380, CVE-2021-42381, CVE-2021-42382, CVE-2021-42383, CVE-2021-42384, CVE-2021-42385, CVE-2021-42386, CVE-2022-0001, CVE-2022-0002, CVE-2022-0494, CVE-2022-0547, CVE-2022-1011, CVE-2022-1016, CVE-2022-1198, CVE-2022-1199, CVE-2022-1292, CVE-2022-1304, CVE-2022-1343, CVE-2022-1353, CVE-2022-1473, CVE-2022-1516, CVE-2022-1652, CVE-2022-1729, CVE-2022-1734, CVE-2022-1974, CVE-2022-1975, CVE-2022-20158, CVE-2022-23036, CVE-2022-23037, CVE-2022-23038, CVE-2022-23039, CVE-2022-23040, CVE-2022-23041, CVE-2022-23042, CVE-2022-23308, CVE-2022-23395, CVE-2022-2380, CVE-2022-2588, CVE-2022-2639, CVE-2022-26490, CVE-2022-28356, CVE-2022-28390, CVE-2022-30065, CVE-2022-30594, CVE-2022-32205, CVE-2022-32206, CVE-2022-32207, CVE-2022-32208, CVE-2022-32296, CVE-2022-32469, CVE-2022-32470, CVE-2022-32471, CVE-2022-32475, CVE-2022-32477, CVE-2022-32953, CVE-2022-32954, CVE-2022-32981, CVE-2022-33981, CVE-2022-35252, CVE-2022-36879, CVE-2022-36946, CVE-2022-38767, CVE-2022-4304, CVE-2022-4450, CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2023-25957, CVE-2023-27309, CVE-2023-27310, CVE-2023-27462, CVE-2023-27463

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-03-2023 NCSC-2023-0123  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0123 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.