Kwetsbaarheden verholpen in Zoom

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-03-2023 NCSC-2023-0132  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0132 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Zoom heeft kwetsbaarheden verholpen in de Zoom client voor diverse platforms. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Een lokale kwaadwillende kan zich verhoogde rechten toekennen door kwetsbaarheden in de installer.

Ook kan een kwaadwillende willekeurige code uitvoeren op het systeem van het slachtoffer. Hiervoor moet de kwaadwillende wel vooraf een malafide SMB-server in het LAN van het slachtoffer geïmplementeerd hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zoom

< 5.13.5

Oplossingen

Oplossingen

Zoom heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Zoom 5.13.5. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-22880, CVE-2023-22881, CVE-2023-22882, CVE-2023-22883, CVE-2023-22884, CVE-2023-22885

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Uitvoer van code vereist een malafide SMB server in het LAN van het slachtoffer. DoS kan remote en unauthenticated Info lekkage komt door een update in Windows Telemetry.

Iedere individuele dreiging heeft een ander profiel. De common ground maakt MEDIUM

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 16-03-2023 NCSC-2023-0132  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0132 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.