Kwetsbaarheid verholpen in de Linux Kernel

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-05-2023 NCSC-2023-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0236 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de kernel van linux. De kwetsbaarheid bevindt zich in de module netfilter. Deze module wordt door de kernel gebruikt om netwerkverkeer te verwerken, routeren en filteren. Deze module is alleen in gebruik wanneer het betrokken systeem daadwerkelijk actief netwerkverkeer manipuleert, omdat het bijvoorbeeld als router, gateway of proxy is geconfigureerd.

Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf verhoogde rechten te kunnen geven en uiteindelijk commando's uit te kunnen voeren als 'root'.

De kwetsbaarheid is door particuliere onderzoekers gemeld aan het linux-team en deze onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) meegeleverd om hun onderzoek te ondersteunen. Door een fout in het linux-team is een link naar de PoC-code verder verspreid, waardoor conform de policy van het linux-team binnenkort deze PoC publiek bekend gesteld gaat worden.

Hoewel deze PoC dus nog niet publiek is, heeft het NCSC de beschikbaarheid binnenkort wel meegenomen in de inschaling van dit beveiligingsadvies, waardoor dit beveiligingsadvies uitkomt op MEDIUM/HIGH. Het NCSC adviseert daarom de updates van de leverancier van de in uw organisatie gebruikte linux-distributie in de gaten te houden en de updates zo spoedig mogelijk te installeren wanneer deze worden vrijgegeven.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Linux Kernel

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van de linux kernel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Kernel versie 6.3.1 en hoger. Voor meer informatie, zie [Link]

De verwachting is dat ontwikkelaars van linux distro's spoedig met updates komen om de kwetsbaarheid te verhelpen.

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-32233

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 11-05-2023 NCSC-2023-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0236 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.