Kwetsbaarheid verholpen in WordPress Essential Addons for Elementor-plugin

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 24-05-2023 NCSC-2023-0253  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-05-2023
high
high
NCSC-2023-0253 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Essential Addons for Elementor, een populaire WordPress-plugin met meer dan een miljoen actieve installaties. De kwetsbaarheid stelt ongeauthenticeerde kwaadwillenden in staat om het wachtwoord van willekeurige gebruikers op de getroffen site opnieuw in te stellen, waardoor ze in feite beheerdersrechten krijgen. De verkregen toegang kan worden misbruikt voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige informatie of mogelijk het uitvoeren van willekeurige code op de onderliggende webserver.

Versies 5.4.0 tot 5.7.1 van de plugin zijn kwetsbbaar. De kwetsbaarheid heeft het kenmerk CVE-2023-32243 gekregen.

Het NCSC is op de hoogte van signalen over actief misbruik.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

WordPress Essential Addons for Elementor-plugin

>= 5.4.0 < 5.7.2

Oplossingen

Oplossingen

De makers van WordPress Essential Addons for Elementor plugin hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Het NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde update op korte termijn te installeren. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-32243

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 24-05-2023 NCSC-2023-0253  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-05-2023
high
high
NCSC-2023-0253 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.