Kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 25-05-2023 NCSC-2023-0257  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0257 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

GitLab heeft een kwetsbaarheid verholpen in GitLab 16.0.0. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om toegang te krijgen tot willekeurige bestanden op de server via een path-traversal.

De kwetsbaarheid is te misbruiken wanneer de kwaadwillende kennis heeft van een attachment in een publiek project welke aanwezig is in meer dan vijf geneste groepen. De diepte van de geneste groepen is gerelateerd aan de relatieve lokatie van het gewenste bestand. Misbruik van deze kwetsbaarheid vereist dus voorafgaande kennis van de inrichting van het kwetsbare systeem en is niet eenvoudig te automatiseren.

Beveiligingsonderzoekers hebben de kwetsbaarheid geanalyseerd en omschreven in welke omstandigheden misbruik mogelijk kan zijn. Het NCSC verwacht dat de informatie gebruikt zal worden door anderen om kwetsbare omgevingen te scannen en adviseert te monitoren op verdachte gedragingen, zoals aanroepen met wisselende '../..'-combinaties in de url.

De kwetsbaarheid bevindt zich alleen in v 16.0.0. Oudere versies zijn niet kwetsbaar. Echter, omdat ook in oudere versies kwetsbaarheden zitten waarvoor aandacht is binnen de malware community wordt geadviseerd over te gaan naar v 16.0.1

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

GitLab Community Edition
GitLab Enterprise Edition

16.0.0

Oplossingen

Oplossingen

GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in GitLab EE en CE 16.0.1. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-2825

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 25-05-2023 NCSC-2023-0257  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0257 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.