Kwetsbaarheden verholpen in Zyxel firewalls

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 26-05-2023 NCSC-2023-0258  
 
high
high
Signed-PGP →  
26-05-2023
high
high
NCSC-2023-0258 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Zyxel heeft kwetsbaarheden verholpen in de firmware van firewall series ATP, USG FLEX, VPN en ZyWall/USG. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, en mogelijk ook om willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem.

Een vertrouwde CERT-partner van het NCSC heeft meldingen ontvangen dat de kwetsbaarheden beperkt actief zijn misbruikt. Het NCSC verwacht op korte termijn toename van aanvallen op deze kwetsbaarheden en adviseert zo snel mogelijk de updates in te zetten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zyxel USG-Series

Oplossingen

Oplossingen

Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de kwetsbare firewalls. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-33009, CVE-2023-33010

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Handmatig pro-actief op HIGH gezet. Er is actief misbruik gemeld en het NCSC verwacht op korte een toename van scan- en misbruikverkeer.

high
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 26-05-2023 NCSC-2023-0258  
 
high
high
Signed-PGP →  
26-05-2023
high
high
NCSC-2023-0258 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Van een vertrouwde CERT-partner heeft het NCSC berichten ontvangen dat van de kwetsbaarheden beperkt actief misbruik is waargenomen. Het NCSC adviseert daarom met klem om de updates zo snel mogelijk in te zetten, om grootschalig actief misbruik voor te zijn.

De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hiermee naar HIGH/HIGH

  Versie 1.00 25-05-2023 NCSC-2023-0258  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0258 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.