Kwetsbaarheden verholpen in Rarlab WinRAR

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 28-08-2023 NCSC-2023-0432  
 
high
medium
Signed-PGP →
 
28-08-2023
high
medium
NCSC-2023-0432 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Rarlab heeft kwetsbaarheden verholpen in WinRAR.
Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-40477 bevindt zich in de wijze waarop WinRAR omgaat met Recovery Volumes. Een kwaadwillende kan een Recovery Volume, een soort checksum-bestand om een missend deel van een multi-volume rar-bestand te kunnen regenereren, manipuleren en daarmee een buffer-overflow veroorzaken om zo willekeurige code uit te voeren.

Een kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38831 zit in de wijze waarop WinRAR omgaat met bestandsextensies in archieven, waardoor uitvoerbare bestanden kunnen worden gemaskeerd als onschuldige bestanden die bij openen wel uitgevoerd worden.

Van betrouwbare partners heeft het NCSC signalen ontvangen dat de kwetsbaarheden zeer gericht en beperkt zijn misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

RARLAB WinRAR

6.22

Oplossingen

Oplossingen

Rarlab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in WinRAR 6.23. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-38831, CVE-2023-40477

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 28-08-2023 NCSC-2023-0432  
 
high
medium
Signed-PGP →
 
28-08-2023
high
medium
NCSC-2023-0432 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code (PoC) verschenen waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38831 kan worden misbruikt. De inschaling van dit beveiligingsadvies verhoogt daarmee naar HIGH/MEDIUM.

  Versie 1.00 23-08-2023 NCSC-2023-0432  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
23-08-2023
medium
medium
NCSC-2023-0432 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.