Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 29-09-2023 NCSC-2023-0498  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0498 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in de IOS firmware van diverse systemen, zoals Catalyst, Aironet, Integrated Routers, Analog Voice Gateways. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens

Om toegang te krijgen tot gegevens, of deze te kunnen manipuleren, moet de kwaadwillende geauthenticeerd zijn.

Voor het veroorzaken van een Denial-of-Service hoeft de kwaadwillende niet vooraf geautoriseerd te zijn, maar moet deze wel beschikken over kennis van de infrastructuur, om zo in staat te zijn het verkeer dermate te manipuleren dat de Denial-of-Service verkregen wordt.

Om willekeurige code uit te voeren moet de kwaadwillende voorafgaand geauthenticeerd en geautoriseerd zijn als administrator op een van de deelnemende systemen van een Group Encrypted Transport VPN (GET-VPN). Deze kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-20109 gekregen en Cisco meldt rapporten te hebben ontvangen dat er actieve pogingen zijn waargenomen om deze kwetsbaarheid te misbruiken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco IOS

Cisco Integrated Services Routers
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Cisco Aironet
Cisco Catalyst
Cisco Catalyst Blade Switch 3000 Series
Cisco Analog Voice Gateway

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de IOS firmware van de kwetsbare systemen. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-20033, CVE-2023-20034, CVE-2023-20109, CVE-2023-20176, CVE-2023-20179, CVE-2023-20186, CVE-2023-20187, CVE-2023-20202, CVE-2023-20223, CVE-2023-20226, CVE-2023-20227, CVE-2023-20231, CVE-2023-20251, CVE-2023-20252, CVE-2023-20253, CVE-2023-20254, CVE-2023-20262, CVE-2023-20268, CVE-2023-20269

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.00 29-09-2023 NCSC-2023-0498  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0498 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.