Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-11-2023 NCSC-2023-0591  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-11-2023
medium
high
NCSC-2023-0591 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-36025 en CVE-2023-36036 meldt Microsoft dat deze beperkt actief zijn misbruikt. Deze kwetsbaarheden bevinden zich respectievelijk in de Defender SmartScreen Security Feature en Cloud Files Mini Filter Driver. Misbruik van CVE-2023-36036 stelt de kwaadwillende in staat zich verhoogde rechten toe te kennen, tot mogelijk SYSTEM. Succesvol misbruik vereist dat de kwaadwillende lokale toegang heeft. Misbruik van CVE-2023-36025 stelt een kwaadwillende in staat om Windows Defender te omzeilen. Succesvol misbruik vereist dat de kwaadwillende het slachtoffer misleidt om een malafide link te volgen.

Windows Deployment Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363957,50Denial-of-Service

Microsoft Windows Speech:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367198,40Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows DHCP Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363927,50Denial-of-Service

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364057,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-364045,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-364037,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows SmartScreen:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-360258,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-367057,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-360337,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Compressed Folder:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363967,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows HMAC Key Derivation:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364008,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-360367,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Search Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363947,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Protected EAP (PEAP):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-360289,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363986,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364028,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Remote Registry Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364237,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2023-364017,20Uitvoeren van willekeurige code

Tablet Windows User Interface:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363937,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Authentication Methods:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364285,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2023-360467,10Denial-of-Service
CVE-2023-360477,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364247,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364277,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-364087,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-364077,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2023-364065,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Internet Connection Sharing (ICS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363979,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Storage:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-363997,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Scripting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-360178,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Bluetooth Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-24023onb.Voordoen als andere gebruiker

Windows Distributed File System (DFS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-364258,00Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-24023, CVE-2023-36017, CVE-2023-36025, CVE-2023-36028, CVE-2023-36033, CVE-2023-36036, CVE-2023-36046, CVE-2023-36047, CVE-2023-36392, CVE-2023-36393, CVE-2023-36394, CVE-2023-36395, CVE-2023-36396, CVE-2023-36397, CVE-2023-36398, CVE-2023-36399, CVE-2023-36400, CVE-2023-36401, CVE-2023-36402, CVE-2023-36403, CVE-2023-36404, CVE-2023-36405, CVE-2023-36406, CVE-2023-36407, CVE-2023-36408, CVE-2023-36423, CVE-2023-36424, CVE-2023-36425, CVE-2023-36427, CVE-2023-36428, CVE-2023-36705, CVE-2023-36719

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Ingeschaald op de hoogste dreiging. Deze kan door Social engineering via Internet worden gerealiseerd.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-11-2023 NCSC-2023-0591  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-11-2023
medium
high
NCSC-2023-0591 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.