Kwetsbaarheid verholpen in VMware Cloud Director Appliance

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 01-12-2023 NCSC-2023-0593  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
01-12-2023
medium
high
NCSC-2023-0593 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft een kwetsbaarheid verholpen in Cloud Director Appliance. Ook is hiervoor een workaround gepubliceerd. De kwetsbaarheid treedt alleen op wanneer Cloud Director Appliance een upgrade naar 10.5.0 heeft ontvangen vanuit een lagere versie. Nieuw geïnstalleerde systemen draaiend op 10.5.0, of systemen draaiend op oudere versies zijn niet kwetsbaar.

De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende met toegang tot poort 22 (ssh) of 5480 (management console) in staat om de authenticatie te omzeilen en het systeem te manipuleren als administrator.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware Cloud Director

10.5.0 (na upgrade)

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Cloud Director 10.5.1.

VMware heeft ook een workaround gepubliceerd om de kwetsbaarheid te verhelpen in Cloud Director Appliance 10.5.0. Deze workaround is alleen bedoeld voor appliances die vanuit een lagere versie van 10.5.0 de upgrade hebben ontvangen. Versies lager dan 10.5.0, of nieuw-geïnstalleerde systemen, zijn niet kwetsbaar en de workaround is hierop niet van toepassing. Wel wordt geadviseerd om te upgraden naar versie 10.5.1. Voor meer informatie, zie [Link]

De workaround [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-34060

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 01-12-2023 NCSC-2023-0593  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
01-12-2023
medium
high
NCSC-2023-0593 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

VMware heeft versie 10.5.1 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 16-11-2023 NCSC-2023-0593  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-11-2023
medium
high
NCSC-2023-0593 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.