Kwetsbaarheid verholpen in Putty

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 16-04-2024 NCSC-2024-0171  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-04-2024
medium
high
NCSC-2024-0171 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Putty heeft een kwetsbaarheid verholpen in Putty Client. De kwetsbaarheid in Putty bevindt zich in de wijze waarop de ECDSA nonce wordt aangemaakt bij het gebruik van NIST P-521. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om de nonce te raden en met behulp van de gesigneerde tekst de private key te achterhalen. Putty wordt ook gebruikt in de volgende producten:

  • File Zilla
  • WinSCP
  • Tortoise GIT
  • Tortoise SVN
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

FileZilla File Zilla
Simon_tatham PuTTY
Tigris TortoiseSVN
TortoiseGit TortoiseGit
WinSCP WinSCP

Oplossingen

Oplossingen

Putty heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Putty Client. Voor meer informatie zie [Link]

Met de volgende producten die gebruik maken van Putty zijn al patches gedeeld:

  • FileZilla
  • WinSCP
  • TortoiseGit

Met TortoiseSVN wordt nog contact opgenomen

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-31497

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 16-04-2024 NCSC-2024-0171  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-04-2024
medium
high
NCSC-2024-0171 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.