Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 23-04-2024 NCSC-2024-0173  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
23-04-2024
medium
high
NCSC-2024-0173 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

< 125 < 115.10

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox 124 en Firefox ESR/Thunderbird 115.9.

Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-2609, CVE-2024-3302, CVE-2024-3852, CVE-2024-3853, CVE-2024-3854, CVE-2024-3855, CVE-2024-3856, CVE-2024-3857, CVE-2024-3858, CVE-2024-3859, CVE-2024-3860, CVE-2024-3861, CVE-2024-3862, CVE-2024-3863, CVE-2024-3864, CVE-2024-3865

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 23-04-2024 NCSC-2024-0173  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
23-04-2024
medium
high
NCSC-2024-0173 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Het beveiligingsadvies is bijgewerkt met de gegevens voor Thunderbird.

  Versie 1.00 18-04-2024 NCSC-2024-0173  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-04-2024
medium
high
NCSC-2024-0173 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.