Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) en Firepower Threat defense (FTD)

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 24-04-2024 NCSC-2024-0191  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-04-2024
high
high
NCSC-2024-0191 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft actief misbruikte kwetsbaarheden verholpen in Adaptive Security Appliance en Firepower Threat defense (FTD).

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20353 kan er mogelijk voor zorgen dat een niet-geauthenticeerde externe kwaadwillende het apparaat opnieuw kan laten opstarten, wat resulteert in een Denial-of-Service (DoS).

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20358 zou een geauthenticeerde, lokale kwaadwillende in staat kunnen stellen willekeurige opdrachten uit te voeren op het onderliggende besturingssysteem met root-rechten. Om misbruik te kunnen maken van dit beveiligingslek zijn Administrator-rechten vereist.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20359 zou een geauthenticeerde, lokale kwaadwillende in staat kunnen stellen willekeurige code uit te voeren met root-rechten. Om misbruik te kunnen maken van dit beveiligingslek zijn Administrator-rechten vereist.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Clientless SSL VPN Cisco Adaptive Security Appliance Firepower Threat defense (FTD)

9.12 9.14

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Ook heeft Cisco een advisory en blog gepubliceerd met daarin IOC's, malware detectie methoden en maatregelen om reeds gecompromitteerde systemen te herstellen en de getroffen systemen te upgraden.

Daarnaast heeft NCSC UK informatie gepubliceerd, waaronder IOC's, malware detectie methoden en aanvullende mitigerende en hardening suggesties. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-20353, CVE-2024-20358, CVE-2024-20359

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 24-04-2024 NCSC-2024-0191  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-04-2024
high
high
NCSC-2024-0191 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.