Kwetsbaarheid verholpen in Bluetooth

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 07-08-2019 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid gevonden in de implementatie van Bluetooth waardoor een kwaadwillende mogelijk een 'Man-in-the-Middle'-aanval uit kan voeren. Hierdoor kan een kwaadwillende data onderscheppen en malafide data injecteren.

Wanneer er een nieuwe verbinding tot stand wordt gebracht tussen Bluetooth-apparaten - via Secure Simple Pairing of LE Secure Connections - vindt er een uitwisseling plaats van public keys. Wanneer fabrikanten geen authenticatie hebben geïmplementeerd voor het valideren van de public key tijdens deze overdracht is de kwetsbaarheid aanwezig.

In het geval dat de kwetsbaarheid aanwezig is kan een kwaadwillende de overdracht van public keys beïnvloeden door de uitwisseling te blokkeren, en vervolgens eigen malafide public keys aan te bieden. Hierdoor ontstaat er een Man-in-the-Middle-situatie.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple MacOS
Apple iOS
OpenSUSE
SUSE
Red Hat Enterprise Linux

Apple MacBook
Apple iPad
Apple iPhone

Oplossingen

Oplossingen

De organisatie die standaarden voor Bluetooth vastlegt, Bluetooth SIG, heeft haar specificaties voor de implementatie van Bluetooth geüpdatet. Vanaf nu is het voor fabrikanten verplicht - bij een juiste implementatie van de Bluetooth - om uitgewisselde public keys bij pairing te valideren.

Voor een actuele lijst van kwetsbare producten zie [Link]

Apple

Apple heeft updates beschikbaar gesteld voor iOS en macOS om de kwetsbaarheid te verhelpen. De iOS-updates zijn te downloaden met behulp van iTunes en, sinds iOS 5.0, over-the-air bij het gebruik van WiFi. macOS-updates zijn verkrijgbaar via de Mac App Store. Voor meer informatie, zie de Apple security updates website:

iOS [Link]

macOS [Link]

Intel

Intel heeft updates beschikbaar gesteld voor Intel Dual Band Wireless-AC, Intel Tri-Band Wireless-AC en Intel Wireless-AC producten. Voor meer informatie zie de volgende webpagina [Link] [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3 en SUSE Linux Enterprise Desktop 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-5383

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 07-08-2019 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.03 04-03-2019 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
04-03-2019
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid voor OpenSUSE Leap 42.3 te verhelpen.

  Versie 1.02 25-02-2019 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-02-2019
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server en Desktop.

  Versie 1.01 19-02-2019 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-02-2019
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 24-07-2018 NCSC-2018-0667  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-07-2018
medium
high
NCSC-2018-0667 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.