Kwetsbaarheden verholpen in Pulse Connect Secure (PCS) en Pulse Policy Secure (PPS)

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 21-08-2019 NCSC-2019-0353  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-08-2019
high
high
NCSC-2019-0353 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Pulse Secure heeft meerdere kritieke kwetsbaarheden verholpen in Pulse Connect Secure en Pulse Policy Secure. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om onder andere toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, gegevens te manipuleren en een session hijack-aanval uit te voeren.

Er is op 20 augustus exploit-code verschenen voor de kwetsbaarheden.

Pulse Secure was voorheen onderdeel van Juniper. De Pulse Connect Secure heette onder Juniper Junos Pulse Secure Access. Juniper is een nog veelgebruikte naam, waarmee mogelijk beide systemen worden bedoeld. Voor meer informatie, zie [Link]

Op het moment van schrijven is onbekend of Junos Pulse Secure Access ook kwetsbaar is en welke exacte versies kwetsbaar zijn.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Juniper SSL-VPN Client
Pulse Connect Secure (PCS)
Pulse Policy Secure (PPS)

Oplossingen

Oplossingen

Pulse Secure heeft updates beschikbaar gesteld voor Pulse Connect Secure en Pulse Policy Secure om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie over de kwetsbaarheden en het verhelpen daarvan, zie [Link]

Detectie en mitigatie

De volgende WAF rule chain, voor modsecurity, kan gebruikt worden om mogelijke aanvallen van deze kwetsbaarheid te blokkeren:

SecRule REQUEST_URI "@contains data/html5acc/guacamole" phase:2,log,id:627220180406,t:none,tag [Link] SecRule REQUEST_URI "@contains ../" t:none,t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:removeNulls,t:cmdLine,t:removeWhitespace

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11507, CVE-2019-11508, CVE-2019-11509, CVE-2019-11510, CVE-2019-11538, CVE-2019-11539, CVE-2019-11540, CVE-2019-11541, CVE-2019-11542, CVE-2019-11543

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 35
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 21-08-2019 NCSC-2019-0353  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-08-2019
high
high
NCSC-2019-0353 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Pulse Secure was voorheen onderdeel van Juniper. De Pulse Connect
Secure heette onder Juniper Junos Pulse Secure Access. Mogelijk zijn de Juniper SSL VPN producten ook kwetsbaar. Zie "Beschrijving" voor meer informatie.

  Versie 1.01 21-08-2019 NCSC-2019-0353  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-08-2019
high
high
NCSC-2019-0353 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploit-code verschenen waardoor de inschaling van de kwetsbaarheden verandert naar High/High.

  Versie 1.00 01-05-2019 NCSC-2019-0353  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-05-2019
medium
high
NCSC-2019-0353 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.