Kwetsbaarheid verholpen in ProFTPd

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 09-08-2019 NCSC-2019-0589  
 
high
high
Signed-PGP →
 
09-08-2019
high
high
NCSC-2019-0589 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in ProFTPd[0]. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of om elk bestand van de server te kopiëren. De kwetsbaarheid bevindt zich in mod_copy welke op veel distributies standaard aanstaat.

[0] [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian Linux
Fedora Project Fedora
OpenSUSE

ProFTPd

< 1.3.6 (21.fc29)

Oplossingen

Oplossingen

Op het moment van schrijven zijn er geen nieuwe versies beschikbaar van ProFTPd. Een workaround is beschikbaar door mod_copy uit te schakelen in de configuratie van ProFTPd op de kwetsbare server.

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 29 [Link] package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/XM5FPBAGSIKV6YJZEPM6GPGJO5JFT7XU/

Fedora 30 [Link] package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/OJDQ3XUYWO42TJBO53NUWDZRA35QMVEI/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-12815

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 09-08-2019 NCSC-2019-0589  
 
high
high
Signed-PGP →
 
09-08-2019
high
high
NCSC-2019-0589 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in ProFTPd. Tevens heeft OpenSUSE de eerder beschreven kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-7418 verholpen (deze is beschreven in NCSC-2017-0332).

  Versie 1.02 05-08-2019 NCSC-2019-0589  
 
high
high
Signed-PGP →
 
05-08-2019
high
high
NCSC-2019-0589 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
ProFTPd te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech) en Debian 10 (Buster).

  Versie 1.01 01-08-2019 NCSC-2019-0589  
 
high
high
Signed-PGP →
 
01-08-2019
high
high
NCSC-2019-0589 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor ProFTPd.

  Versie 1.00 23-07-2019 NCSC-2019-0589  
 
high
high
Signed-PGP →
 
23-07-2019
high
high
NCSC-2019-0589 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.