SWAPGS-aanval - kwetsbaarheid in Intel CPU's

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 11-10-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
11-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers hebben een nieuwe kwetsbaarheid gevonden die misbruik maakt van 'speculative execution'. De onderzoekers hebben een manier gevonden om KPTI te omzeilen door gebruik te maken van de SWAPGS-instructie. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk leiden tot het uitlezen van kernel-geheugen vanuit een ander proces.

De onderzoekers hebben de exploit getest op twee AMD processoren, deze blijken vooralsnog niet kwetsbaar.

De SWAPGS-instructie is niet aanwezig in ARM, MIPS, POWER, SPARC of RISC-V. Deze zijn daarom niet kwetsbaar voor deze aanval, aldus de onderzoekers.

KPTI is Kernel page-table isolation en is een maatregel die is ontwikkeld om de Meltdown-kwetsbaarheden tegen te gaan.

Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Intel CPU's

Oracle VirtualBox
RedHat OpenShift
RedHat Virtualization

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Tevens zijn in deze update een aantal kwetsbaarheden met lage impact verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van linux beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. Tevens zijn in deze update een groot aantal bugs met minder impact verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 29 [Link]

Fedora 30 [Link]

Microsoft

Microsoft heeft in de beveiligingsupdates van juli al maatregelen genomen om deze kwetsbaarheid te mitigeren, zie NCSC-2019-0543.

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. Tevens zijn in deze update een groot aantal bugs met minder impact verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.1 [Link]

Leap 15.0 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 en Oracle VM VirtualBox. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 6 en 7 [Link] [Link]

Oracle VirtualBox [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 en Red Hat Virtualization 4. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 6 [Link]

Red Hat Virtualization 4 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1125

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 11-10-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
11-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Virtualization 4.

  Versie 1.03 19-08-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
19-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

CentOS en OpenSUSE hebben updates uitgebracht waarin de kwetsbaarheid wordt verholpen. Tevens zijn een groot aantal bugs met lage impact in deze updates meegenomen. Misbruik van deze bugs kunnen eventueel leiden tot een lokale Denial-of-Service.

  Versie 1.02 14-08-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht waarin de kwetsbaarheid wordt verholpen. Tevens heeft Debian een groot aantal bugs met lage impact in deze update meegenomen. Misbruik van deze bugs kunnen eventueel leiden tot een lokale Denial-of-Service.

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Deze updates zijn gebundeld in een pakket aan updates, waarvoor apart een beveiligingsadvies is uitgegeven.

  Versie 1.01 12-08-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Fedora 29 & 30.

  Versie 1.00 07-08-2019 NCSC-2019-0615  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0615 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.