Kwetsbaarheden verholpen in LibreOffice

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 29-04-2020 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
29-04-2020
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.05] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

LibreOffice heeft updates uitgebracht om een aantal kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden zijn door security-onderzoekers ontdekt en stelt hen in staat om de eerder gepubliceerde kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16858 alsnog te misbruiken. Voor deze kwetsbaarheid is eerder een beveiligingsadvies gepubliceerd (NCSC-2019-0098 dd 04/02/2019).
Misbruik van de kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker door een gebruiker op een kwetsbaar systeem te misleiden een malafide bestand te openen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian OpenSUSE Red Hat
SUSE
Ubuntu

The Document Foundation LibreOffice

< 6.2.6 < 6.3.0

Oplossingen

Oplossingen

The Document Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Libreoffice 6.2.6/6.3.0. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van libreoffice beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

CVE-2019-9850, CVE-2019-9851, CVE-2019-9852 [Link]

CVE-2019-9854 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE Linux Enterprise Desktop 12-SP4 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-9849, CVE-2019-9850, CVE-2019-9851, CVE-2019-9852, CVE-2019-9854

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 29-04-2020 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
29-04-2020
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8.

  Versie 1.04 19-09-2019 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
19-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice.

  Versie 1.03 10-09-2019 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9852 bleek niet volledig verholpen met Debian update dsa-4501. De resterende kwetsbaarheid is beschreven onder kenmerk CVE-2019-9854. Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice.

  Versie 1.02 20-08-2019 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
20-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 19-08-2019 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
19-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian en OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice.

  Versie 1.00 16-08-2019 NCSC-2019-0653  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
16-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0653 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.