Kwetsbaarheid in Intel-processoren

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-09-2019 NCSC-2019-0703  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0703 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers hebben een nieuwe aanvalstechniek gevonden die misbruik maakt van zwakheden in 'Data Direct I/O (DDIO)', DDIO zit sinds 2012 in Intel-processoren.

De onderzoekers hebben een manier gevonden om over het (lokale) netwerk een side channel attack uit te voeren met behulp van DDIO. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk leiden tot het lekken van data uit de het cachegeheugen van de processor.

Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Intel Xeon E5, E7 en SP families met ondersteuning van DDIO en RDMA

Oplossingen

Oplossingen

Intel

Intel heeft een advisory beschikbaar gesteld. [Link]

Mitigerende maatregelen

De onderzoekers adviseren de volgende mitigerende maatregelen:

Om de kwetsbaarheid te mitigeren kan DDIO worden uitgeschakeld. Dit brengt snelheidsverlies met zich mee.
Een andere mitigatie is het uitschakelen van Remote Direct Memory Access (RDMA). Dit maakt uitbuiting moeilijker, maar brengt ook snelheidsverlies met zich mee.

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11184

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 12-09-2019 NCSC-2019-0703  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0703 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Update van kwetsbare producten.

  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0703  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0703 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.