Kwetsbaarheid ontdekt in DDR4-geheugen (TRRespass)

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 19-05-2020 NCSC-2020-0180  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-05-2020
medium
medium
NCSC-2020-0180 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De afgelopen jaren is al vaker gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in geheugenmodules. Vandaag hebben onderzoekers een nieuwe kwetsbaarheid bekend gemaakt in DDR4-modules.

In DDR4 wordt een techniek toegepast met de naam Target Row Refresh. Door deze techniek, zo was de gedachte, zou het uitvoeren van rowhammer-aanvallen onmogelijk of tenminste heel ingewikkeld zijn. De onderzoekers hebben echter op DDR4-geheugenmodules van verschillende leveranciers toch een manier gevonden om rowhammer-aanvallen uit te voeren.

De onderzoekers die de TRR-kwetsbaarheid hebben beschreven hebben hun bevindingen gepubliceerd in een paper die te vinden is op de volgende pagina [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

AMD AMD64
AMD chipset
F5 BIG-IP
Intel Core
Intel IA64
Intel Xeon

Oplossingen

Oplossingen

Voor deze kwetsbaarheden zijn geen mitigerende maatregelen bekend.

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-10255

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Bitflip geheugen

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 19-05-2020 NCSC-2020-0180  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-05-2020
medium
medium
NCSC-2020-0180 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

F5 Networks heeft een advisory uitgebracht om de kwetsbaarheid in relatie tot zijn producten toe te lichten. Het bedrijf meldt dat BIG-IP iSeries appliances en VIPRION B4450 blades kwetsbaar zijn. Het gaat hierbij om de volgende producten in de BIG-IP-lijn:

 • LTM
 • AAM
 • AFM
 • Analytics
 • APM
 • ASM
 • DNS
 • FPS
 • GTM
 • Link Controller
 • PEM

Er zijn geen updates beschikbaar die de kwetsbaarheid verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

  Versie 1.00 10-03-2020 NCSC-2020-0180  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-03-2020
medium
medium
NCSC-2020-0180 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.