Kwetsbaarheid verholpen in Ansible

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 20-05-2020 NCSC-2020-0207  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-05-2020
medium
medium
NCSC-2020-0207 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Ansible. Een race-condition zorgt er voor dat een lokale kwaadwillende op een Linux-node de 'become-user' kan overnemen van een andere gebruiker. Hiermee verkrijgt de kwaadwillende rechten op de files van deze gebruiker.

Red Hat heeft deze kwetsbaarheid gekwalificeerd volgens de CVSSv3 methodiek met een score van 5.0.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ansible

< 2.7.17 < 2.8.9 < 2.9.6

Oplossingen

Oplossingen

Er zijn op dit moment nog geen mitigerende maatregelen bekend.
Voor meer informatie zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-10744, CVE-2020-1733

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 20-05-2020 NCSC-2020-0207  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-05-2020
medium
medium
NCSC-2020-0207 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De update van Ansible voor de kwetsbaarheid met CVE-2020-1733 heeft het probeem niet opgelost. Er is een nieuw CVE aangevraagd (CVE-2020-10744) voor de kwetsbaarheid. Op dit moment zijn er geen mitigerende maatregelen bekend.

  Versie 1.00 16-03-2020 NCSC-2020-0207  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-03-2020
medium
medium
NCSC-2020-0207 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.