Kwetsbaarheden verholpen in Salt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 17-08-2020 NCSC-2020-0376  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-08-2020
high
high
NCSC-2020-0376 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden ontdekt in Salt. Salt wordt onder meer gebruikt in VMware vRealize Operations Manager en RSA NetWitness. Het uitbuiten van de kwetsbaarheden kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code met beheerdersrechten. Bij VMware vRealize Operations Manager kunnen deze kwetsbaarheden uitgebuit worden op de Application Remote Collector (ARC) en alle virtuele systemen waarop een ARC Telegraf agent is geïnstalleerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux

EMC RSA NetWitness
VMware vRealize

RSA NetWitness: 11.2.x.x 11.3.x.x 11.4.0.x 11.4.1.0

VMware vRealize: 8.1.0 8.0.x 7.5.0

Oplossingen

Oplossingen

RSA heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Ook heeft RSA mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld die misbruik van deze kwetsbaarheden helpen voorkomen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link]

VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Ook heeft VMWare mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld die misbruik van deze kwetsbaarheden voorkomen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11651, CVE-2020-11652

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 17-08-2020 NCSC-2020-0376  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-08-2020
high
high
NCSC-2020-0376 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Salt.

  Versie 1.01 21-05-2020 NCSC-2020-0376  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-05-2020
high
high
NCSC-2020-0376 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

RSA heeft updates beschikbaar gesteld voor RSA NetWitness.

VMWare heeft updates beschikbaar gesteld voor VMware vRealize Operations Manager.

  Versie 1.00 09-05-2020 NCSC-2020-0376  
 
high
high
Signed-PGP →  
09-05-2020
high
high
NCSC-2020-0376 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.