Kwetsbaarheden verholpen in PowerDNS Recursor

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 15-06-2020 NCSC-2020-0410  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0410 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

In PowerDNS zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen die een kwaadwillende mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken op clients, de DNS-server zelf of andere authoritative DNS-servers.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-10995 betreft een nieuwe methode voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een kwaadwillende kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van een DoS op authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de principes achter deze nieuwe methodiek, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora

PowerDNS Recursor

< 4.1.16 < 4.2.2 < 4.3.1

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van PowerDNS hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in PowerDNS Recursor 4.1.16, 4.2.2 en 4.3.1. Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-10030 [Link]

CVE-2020-10995 [Link]

CVE-2020-12244 [Link]

Debian

Debian heeft updates van PowerDNS beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link]

Fedora 31 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-10030, CVE-2020-10995, CVE-2020-12244

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 15-06-2020 NCSC-2020-0410  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0410 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 & 32.

  Versie 1.01 22-05-2020 NCSC-2020-0410  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0410 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-10955 en CVE-2020-12244 te verhelpen voor Debian 10 (Buster).

  Versie 1.00 20-05-2020 NCSC-2020-0410  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0410 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.