Ernstige kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-03-2021 NCSC-2021-0200  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-03-2021
high
high
NCSC-2021-0200 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server. Een combinatie van enkele kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren onder SYSTEM-rechten

Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en CVE-2021-27065 actief worden misbruikt door een statelijke actor.

Microsoft geeft aan dat voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26412, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 en CVE-2021-27078 Proof-of-Concept code beschikbaar is.

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264129.10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268546.60Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268559.10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268577.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-268587.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270657.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-270789.10Uitvoeren van willekeurige code

Meer informatie over de kwetsbaarheden en Indicators-of-Compromise kunt u vinden op [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Exchange

2013, 2016, 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Naast bovenstaande updates heeft Microsoft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld voor organisaties die op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de updates te installeren. Deze maatregelen zijn expliciet niet bedoeld als volwaardig alternatief voor de beschikbaar gestelde updates. Voor meer informatie over de mitigerende maatregelen, zie [Link]

Microsoft heeft scripts gepubliceerd die kunnen ondersteunen bij het vinden van kwetsbare servers en het detecteren van mogelijk gecompromitteerde systemen. Het nmap-script 'http-vuln-cve2021-26855.nse' controleert of een Exchange-server kwetsbaar is voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26855. Deze kwetsbaarheid wordt misbruikt voor de initiële compromittatie. De scripts 'CompareExchangeHashes.ps1' en 'Test-ProxyLogon.ps1' kunnen daarnaast worden gebruikt om te bepalen of een lokale Exchange-server is gecompromitteerd. De scripts scannen bestanden en logfiles, waarbij wordt gezocht naar indicators-of-comrpomise (IOC's). Meer informatie over deze scripts en IOC's is te vinden in Microsoft's blogpost en de bijbehorende GitHub-repository [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065, CVE-2021-27078

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 11-03-2021 NCSC-2021-0200  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-03-2021
high
high
NCSC-2021-0200 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Op basis van actuele ontwikkelingen is aanvullend handelingsperspectief aan deze advisory toegevoegd.

Daarnaast is door een onderzoeker Proof-of-Concept (PoC) code gepubliceerd. Dit PoC combineert de in deze advisory beschreven kwetsbaarheden en stelt een kwaadwillende in staat om met systeemrechten willekeurige code uit te voeren op kwetsbare Exchange-servers. De inschaling van deze advisory blijft ongewijzigd HIGH/HIGH. Het dringende advies blijft om de door Microsoft beschikbaar gestelde updates te installeren.

  Versie 1.00 02-03-2021 NCSC-2021-0200  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-03-2021
high
high
NCSC-2021-0200 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.