Update mechanisme Passwordstate gecompromitteerd

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiƫle advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 29-04-2021 NCSC-2021-0370  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0370 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Click Studio's, de fabrikant van de Passwordstate, heeft bekend gemaakt dat het automatische update mechanisme is misbruikt om malafide bestanden ter download aan te bieden.

Wanneer u voldoet aan deze criteria:

  • u gebruikt op dit moment versie 9.1 build 9117,
  • Passwordstate past automatisch updates toe,
  • en de updates zijn toegepast tussen 20 april 2021 20:33 (CEST) en 22 april 2021 02:30 (CEST)
    dan heeft u mogelijk de malafide bestanden ontvangen. In dat geval is het ten zeerste aan te raden om alle wachtwoorde die in Passwordstate staan als gecompromiteerd te beschouwen. Deze dienen terstond aangepast te worden en systemen waar deze wachtwoorden gebruikt zijn extra te monitoren.

Voor meer informatie inclusief Indicators of Compromise (IOCs) [Link] [Link] [Link] [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Clickstudios Passwordstate

Oplossingen

Oplossingen

Er is geen nieuwe update beschikbaar. De malafide update bestanden zijn inmiddels niet meer toegankelijk.

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 29-04-2021 NCSC-2021-0370  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0370 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Click Studio's maakt melding van een actieve spearphishing campagne die zich richt op gebruikers van Passwordstate. Zij worden benaderd door kwaadwillenden om alsnog een malafide update te installeren, dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de compromittatie van het update mechanisme van Passwordstate. Zie de onderstaande pagina voor meer informatie [Link]

  Versie 1.00 26-04-2021 NCSC-2021-0370  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0370 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.