Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 31-05-2021 NCSC-2021-0448  
 
high
high
Signed-PGP →  
31-05-2021
high
high
NCSC-2021-0448 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter Server. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21985 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot poort 443 van de vSphere HTML5 Client in staat om onder verhoogde rechten willekeurige code uit te voeren op zowel de vCenter Server als het onderliggende besturingssysteem. De kwetsbaarheid bevindt zich in de Virtual SAN Health Check plug-in. Deze plug-in is standaard ingeschakeld. VMware categoriseert de kwetsbaarheid volgens de CVSSv3 methode als 'Critical' met een score van 9.8.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21986 bevindt zich eveneens in de vSphere HTML5 Client en stelt een kwaadwillende in staat om ongeauthenticeerd functionaliteit van bepaalde plug-ins te gebruiken.

Voor de eerstgenoemde kwetsbaarheid (CVE-2021-21985) is proof-of-concept (PoC) code beschikbaar. Het PoC kan niet direct worden gebruikt voor het uitvoeren van willekeurige code maar toont wel aan in welk onderdeel van de vSphere HTML5 Client de kwetsbaarheid zich bevindt. Het is goed gebruik om managementinterfaces, zoals deze HTML5-client, niet naar het internet te ontsluiten maar enkel aan te bieden via een lokaal managementnetwerk.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware vCenter Server

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens heeft VMware mitigerende maatregelen gedeeld voor organisaties die op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de beveiligingsupdates te installeren. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21985, CVE-2021-21986

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 31-05-2021 NCSC-2021-0448  
 
high
high
Signed-PGP →  
31-05-2021
high
high
NCSC-2021-0448 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21985 is proof-of-conceptcode gepubliceerd. Zie "Beschrijving" voor meer informatie. De inschaling van deze advisory wijzigt van MEDIUM/HIGH naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 26-05-2021 NCSC-2021-0448  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-05-2021
medium
high
NCSC-2021-0448 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.