Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 12-08-2021 NCSC-2021-0698  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-08-2021
high
high
NCSC-2021-0698 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Verkrijgen van verhoogde rechten
  • Uitvoeren van willekeurige code
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26424 (Score 9,9) kan op afstand worden geactiveerd door een kwaadwillende Hyper-V-gast die een ipv6-ping naar de Hyper-V-host stuurt. Een aanvaller kan een speciaal vervaardigd TCP/IP-pakket naar zijn host sturen met behulp van de TCP/IP-protocolstack (tcpip.sys) om pakketten te verwerken.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36948 wordt volgens Microsoft actief misbruikt. Dit leidt echter niet tot een verandering in inschaling. Meer informatie hierover is te vinden op [Link]

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 is Proof-of-Concept-code beschikbaar. Een succesvolle aanval op een kwetsbare server leidt tot het verkrijgen van Active Directory domain-rechten. Hierdoor wordt de inschaling van dit beveiligingsadvies HIGH/HIGH. De updates voor deze kwetsbaarheid zijn reeds gepubliceerd door Microsoft.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 staat ook bekend als een Golden Ticket-aanval.

Windows Bluetooth Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-345377,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Remote Desktop Client:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-345358,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Storage Spaces Controller:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-345367,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264329,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-264337,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369267,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369327,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369337,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Scripting Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-344806,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369277,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows MSHTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-345346,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Update Assistant:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369457,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-264317,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows User Profile Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264267,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-344847,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369368,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-369478,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-344837,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264249,90Uitvoeren van willekeurige code

Windows NTLM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369429,80Voordoen als andere gebruiker

Windows Cryptographic Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369385,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Update:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369487,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-344867,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-344877,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-264257,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369377,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-345307,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-345337,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26424, CVE-2021-26425, CVE-2021-26426, CVE-2021-26431, CVE-2021-26432, CVE-2021-26433, CVE-2021-34480, CVE-2021-34483, CVE-2021-34484, CVE-2021-34486, CVE-2021-34487, CVE-2021-34530, CVE-2021-34533, CVE-2021-34534, CVE-2021-34535, CVE-2021-34536, CVE-2021-34537, CVE-2021-36926, CVE-2021-36927, CVE-2021-36932, CVE-2021-36933, CVE-2021-36936, CVE-2021-36937, CVE-2021-36938, CVE-2021-36942, CVE-2021-36945, CVE-2021-36947, CVE-2021-36948

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 12-08-2021 NCSC-2021-0698  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-08-2021
high
high
NCSC-2021-0698 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36948 wordt volgens MS actief misbruikt. Dit leidt echter niet tot een verandering in inschaling.

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 is Proof-of-Concept-code beschikbaar. Hierdoor wordt de inschaling van dit beveiligingsadvies HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 10-08-2021 NCSC-2021-0698  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0698 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Per abuis stond TLP:RED in de titel van deze advisory. Dit was onjuist.

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.