Kwetsbaarheid verholpen in BIND

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 25-11-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

ISC heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIND. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om de performance van een BIND DNS-server aanzienlijk te beïnvloeden. Misbruik heeft tot gevolg dat het langer duurt voordat een client een antwoord van de DNS-server ontvangt en vergroot daarnaast de kans op time-outs.

De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een onveilige implementatie van de lame cache-functionaliteit. Deze functionaliteit is ingeschakeld op een BIND-server die van de standaardconfiguratie gebruik maakt. ISC geeft aan dat de kwetsbaarheid niet kan worden misbruikt op BIND-servers die enkel als autoritatieve DNS-server zijn geconfigureerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

F5 BIG-IP
F5 BIG-IQ Centralized Management
ISC BIND

Oplossingen

Oplossingen

ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in BIND 9.11.36, 9.16.22 en 9.17.19. Tevens zijn mitigerende maatregelen gedeeld in de vorm van het uitschakelen van de lame cache-functionaliteit. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

F5 Networks

F5 Networks heeft aangegeven dat een kwetsbare versie van BIND wordt gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. F5 heeft nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid kan worden verholpen. Voor actuele informatie over de kwetsbaarheid in F5-producten, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-25219

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Aangezien het niet om een volledige Denial-of-Service gaat maar enkel om een vergrote kans op time-outs en langere reactietijden, is de inschaling handmatig afgeschaald van high naar medium.

medium
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 25-11-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in bind.

  Versie 1.04 12-11-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.03 09-11-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

F5 Networks heeft aangegeven dat een kwetsbare versie van BIND wordt gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. F5 heeft nog geen beveiligingsupdates beschikbaar gesteld.

  Versie 1.02 05-11-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
05-11-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor BIND.

  Versie 1.01 29-10-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 en 11.0 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 28-10-2021 NCSC-2021-0941  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0941 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.