Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 14-12-2021 NCSC-2021-0995  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-12-2021
high
high
NCSC-2021-0995 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De
kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Verhoogde gebruikersrechten
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41379 is Proof-of-Conceptcode publiek beschikbaar. Deze kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende in staat om zich volledige toegang tot willekeurige bestanden te verschaffen. Er zijn twee beperkende voorwaarden: de SYSTEM user moet eigenaar zijn van het bestand, en het bestand mag op het moment van misbruik niet al in gebruik zijn. Het eindresultaat is dat de kwaadwillende rechten op bestanden kan krijgen waar deze normaal niet voor geautoriseerd is, zoals systeembestanden. Tevens geeft Cisco Talos aan beperkt misbruik waar te nemen van deze kwetsbaarheid.

Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-42287 en CVE-2021-42278 is exploitcode beschikbaar. Deze kwetsbaarheden kunnen binnen een domein worden misbruikt voor het verkrijgen van beheerdersrechten op een Domain Controller. Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang tot een gebruikersaccount binnen het domein nodig. De inschaling voor deze twee specifieke kwetsbaarheden is HIGH/HIGH.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

Windows Fastfat Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413777,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows RDP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386314,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-413714,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-386657,40Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-386668,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422857,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Feedback Hub:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422805,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Scripting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422794,20Uitvoeren van willekeurige code

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422746,80Denial-of-Service
CVE-2021-422846,80Denial-of-Service

Windows COM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422758,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Active Directory:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422787,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-422827,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-422877,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-422917,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413567,50Denial-of-Service

Windows Virtual Machine Bus:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264439,00Uitvoeren van willekeurige code

Windows Core Shell:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422867,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413677,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-413787,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-413707,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-422838,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Cred SSProvider Protocol:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413667,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hello:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422885,70Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Desktop Bridge:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369577,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413795,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Diagnostic Hub:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422775,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-422767,80Uitvoeren van willekeurige code

3D Viewer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-432087,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-432097,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26443, CVE-2021-36957, CVE-2021-38631, CVE-2021-38665, CVE-2021-38666, CVE-2021-41356, CVE-2021-41366, CVE-2021-41367, CVE-2021-41370, CVE-2021-41371, CVE-2021-41377, CVE-2021-41378, CVE-2021-41379, CVE-2021-42274, CVE-2021-42275, CVE-2021-42276, CVE-2021-42277, CVE-2021-42278, CVE-2021-42279, CVE-2021-42280, CVE-2021-42282, CVE-2021-42283, CVE-2021-42284, CVE-2021-42285, CVE-2021-42286, CVE-2021-42287, CVE-2021-42288, CVE-2021-42291, CVE-2021-43208, CVE-2021-43209

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 14-12-2021 NCSC-2021-0995  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-12-2021
high
high
NCSC-2021-0995 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-42287 en CVE-2021-42278 is exploitcode verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt daardoor naar HIGH/HIGH. Zie "Beschrijving" voor meer informatie. Deze kwetsbaarheden zijn verholpen in de Microsoft patchdag van november 2021.

  Versie 1.03 24-11-2021 NCSC-2021-0995  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0995 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Deze update verduidelijkt de context waarin de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-41379 misbruikt kan worden. Ook is de matrix aangepast omdat er beperkt misbruik is waargenomen. De inschaling wijzigt hiermee niet.

  Versie 1.02 23-11-2021 NCSC-2021-0995  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0995 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41379 is publieke Proof-of-Conceptcode verschenen. Beperkende factoren zorgen ervoor dat de inschaling van deze specifieke kwetsbaarheid wijzigt naar HIGH/MEDIUM. De inschaling van dit beveiligingsadvies als geheel wijzigt verder niet en blijft onverminderd MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.01 09-11-2021 NCSC-2021-0995  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0995 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Vanwege een typo in de titel is dit beveilgingsadvies geupdated

  Versie 1.00 09-11-2021 NCSC-2021-0995  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0995 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.